چهارشنبه, 1 آذر 1396

عنوان : اطلاعیه
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ 
ساعت : ۱۱:۷:۴۱

هیأت بازرسی اداره کل بازرسی استان تهران از تاریخ 96/4/12 در شهرداری لواسان به نشانی : میدان امام خمینی (ره) گلندوک ساختمان مرکزی شهرداری طبقه همکف دفتر معاونت خدمات و ایمنی حضور دارند.

مراجعین محترم می توانند جهت پیگیری و یا طرح مشکلات خود در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14 تا 15 به ماموران اداره کل بازرسی مستقر در نشانی اعلام شده مراجعه نمایند یا از طریق سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور به آدرس ذیل اقدام نمایند.

https://shekayat.bazresi.ir


نمایش تعداد بازدیدها : 122

بازگشت           چاپ چاپ