پنج‌شنبه, 3 خرداد 1397
    /  3
عنوان : بـــرگــزاری نشست بررســـی تعرفه عـــوارض
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ 
ساعت : ۱۳:۴۰:۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

-جلسه بررسی تعـــرفه های عوارض سال 1397 ، در تاریخ  1396/10/17 با حضور اعضـــای شورای اســـلامی شهـــر و مشاوریــن شورا و شهــرداری،آقایان پورمحمدیان و نـــوری و مسئول واحــد درآمد در دفتر رئیس شورای شهـــر برگزارگــــردید.                                                                                                               

در این جلسه ضمن بررسی تعرفه های سال 97-96 در پیرامون تغییـــر در عــوارض و تعـــرفه ها،بحث و گفتگـــو گردید.                                                                                                          


نمایش تعداد بازدیدها : 92

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0