جمعه, 28 تير 1398
عنوان : تقدیر و تشكر اهالی چناربن
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ 
ساعت : ۱۲:۹:۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی پس از پایان بارندگیهای اخیر در شهر لواسان در مقابل شهرداری لواسان بنری نصب گردید جهت تشکر و قدردانی از زحمات شهرداری و شورای اسلامی شهر لواسان با انجام تبلیغات محیطی این بنر که توسط مردم منطقه درگیر سیل چناربن و مردم لواسان تهیه در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری لواسان نصب گردید به این شرح می باشد.

جناب آقای علی حیدریان (شهردار محترم لواسان)و اعضای محترم شورای اسلامی شهر لواسان ما اهالی مردم چناربن لواسان،همجوار رودخانه جاجرود، مراتب تقدیر و تشکر و سپاس خود را به مناسبت مدیریت شما عزیزان و همچنین پرسنل خدوم شهرداری لواسان در رابطه با مدیریت سیل قابل پیشبینی رودخانه جاجرود اعلام داشته، از خداوند یکتا ارزوی سلامت و شادکامی برای شما بزرگواران را داریم.

 

 بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V5.0.4.0

V5.0.4.0