دوشنبه, 18 اسفند 1399
  • ساعت : ۱۳:۲۳:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 234
اهتمام ویژه نایب رئیس شورای اسلامی شهر لواسان بر لزوم تسهیل امور مراجعین به شهرداری
یوسف شیخی نایب رئیس شورای اسلامی شهر لواسان ضمن تبریک انتصاب محمدعلی مختاری سرپرست جدید واحد شهرسازی بر لزوم تسهیل امور مراجعین به شهرداری تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری لواسان، شیخی ضمن یادآور شدن وجوب اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط در مجموعه شهرداری تصریح کرد: به استناد ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری مراجعین محترم در استفاده از خدمات اجرایی بایستی دارای شرایط مساوی باشند.

وی در ادامه با تکیه بر ماده 90 قانون مذکور خواستار رعایت هرچه بیشتر دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین عمومی و خصوصی توسط پرسنل واحد شهرسازی در بخش های مختلف شهرداری با هدف تکریم ارباب رجوع ورعایت حقوق آنان گردید.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0