شنبه, 22 مرداد 1401
  • ساعت : ۱۲:۳۸:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ 
با ماهی بیست هزار تومان در طرح هركارمند یك حامی فرزند یتیم شركت كنید

همکاران محترم میوانند با حد اقل ماهیانه 20.000 تومان در طرح هر کارمند یک حامی فرزند معنوی و یتیم شرکت کنند همچنان میتوانند با اختصاص 4 رقم اخر حقوق خود در طرح صدقه ماهیانه برای نیازمندان شرکت کنند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0