پنج‌شنبه, 21 آذر 1398
راهنمای مراجعین
                                        

 مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده       
 مدارک مورد نیاز صدورپروانه       
 مدارک مورد نیاز جهت دریافت انواع گواهی ها       
 مدارک مورد نیاز جهت دریافت انواع استعلام ها         گردش کار صدور پروانه ها                                         
 
گردش کار استعلام ها         
گردش کار گواهی های ساختمانی       
 انواع پروانه های ساختمانی       
انواع گواهی ها       
 انواع استعلام ها
        
                         
 راهنمای پرداخت عوارض کسب و پیشه         راهنمای دریافت مفاصا حساب نوسازی         آبیاری باغها         آموزش نگهداری از گیاهان فضای باز و آپارتمانی        مراحل اخذ مجوز حرس درختان                   

                    اسامی مهندسین فعال در لواسان
        گردش کار کمیسیون ماده صد         مراحل درخواست آسفالت         مراحل درخواست سنگ فرش         مراحل درخواست جدول                                         
 


                                      

اسامی کارشناسان رسمی دادگستری
     مراحل مجوز نصب تابلو
         مراحل اخذ درخواست پل
          مراحل دریافت پلاک آبی
       
مراحل اخذ مجوز حفاری

                                         

5.0.4.0
V5.0.4.0