پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 ردیف موضوع مناقصه  نحوه برگزاری  مهلت اخذ و ارسال اسناد  زمان بازگشایی پاکات
 1  مزایده عمومی میدان میوه و تره بار شهرداری واقع در منطقه باستی لواسان  یک مرحله ای عمومی 97/4/27 الی 97/5/15 97/5/16
2  مزایده عمومی واگذاری اجاره شش دستگاه کانکس،  يك باب آلاچيق، دو واحد ايستگاه دوچرخه و يك باب بوفه  یک مرحله ای عمومی 97/5/7 الی 97/5/28 97/5/29
3  مزایده عمومی فروش تعدادی از اسب و کالسکه دریاچه یک مرحله ای عمومی 97/5/27 الی 97/6/15 97/6/17
4  مزایده عمومی واگذاری کافی شاپ اصطلک یک مرحله ای عمومی 97/5/23 الی 97/6/11 97/6/12
5 تجدید مزایده عمومی فروش تعدادی از اسب و کالاسکه دریاچه یک مرحله ای عمومی 97/6/24 الی 97/7/10 97/7/11
6 تجدید مزایده عمومی میدان میوه و تره بار شهرداری واقع در منطقه باستی لواسان یک مرحله ای عمومی 97/7/18 الی 97/8/5 97/8/6

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0