شنبه, 8 مهر 1402
  • ساعت : ۱۲:۳۲:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 208
    /  5
حوادث در سطح شهر
ایستگاه آتشنشانی و خدمات ایمنی  ایثارگرحسن بابایی از  4 مورد واژگونی خودرو و 6 مورد حریق در طی هفته گذشته خبر داد.

                    به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لواسان، ایستگاه آتشنشانی و خدمات ایمنی  ایثارگرحسن بابایی از  4 مورد واژگونی خودرو و 6 مورد حریق در طی هفته گذشته خبر داد.
طبق گزارش واصله از ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی حسن بابایی دو مورد انحراف  و دو مورد واژگونی خودرو  در سطح شهر رخ داد که حضور به موقع آتشنشانان و اقدامات ایمنی مانع از انسداد معبر گردید. همچنین یک مورد واژگونی خودرو و سپس حریق آن در گردنه قوچک  به وقوع پیوست که حضور به موقع عوامل آتشنشانی مانع از بروز خسارات جانی و انسداد جاده گردید.
بنا به گزارش واصله از این واحد طی هفته گذشته 6 مورد حریق مراتع 3 مورد حریق زباله و 2 مورد حریق در اماکن در شهرحادث شد که با حضور به موقع نیروهای آتشنشانی اطفا حریق شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0