مهدی کرمی نیا

رئیس شورای اسلامی شهر

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
حمل و نقل و ترافیک - فرهنگی و آموزشی - آموزش و پرورش
تلفن : 
-
تحصيلات : 
کارشناسی ارشد
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات :  ندارد

6.1.7.0
V6.1.7.0