حمزه صفا

منشی شورای اسلامی شهر

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
رئیس شورای اسلامی شهرستان در شورای اسلامی استان تهران/ معاونت فنی و شهرسازی شهرداری صالحیه/ مسئول واحد ساختمانی شهرداری فردوسیه/ دهیار افجه/ معاونت فنی و مهندسی ناحیه مقاومت بسیج الغدیر( شمیرانات)
تلفن : 
-
تحصيلات : 
مهندسی عمران
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

رئیس شورای اسلامی شهرستان در شورای اسلامی استان تهران/ معاونت فنی و شهرسازی شهرداری صالحیه/ مسئول واحد ساختمانی شهرداری فردوسیه/ دهیار افجه/ معاونت فنی و مهندسی ناحیه مقاومت بسیج الغدیر( شمیرانات)

6.1.7.0
V6.1.7.0