جاذبه‌های طبیعی و گردشگری شهر لواسان

مجموعه تفریحی و سیاحتی دریاچه ها

باغ گردویی به سبک ژاپنی

سد لتیان

گردنه قوچک

اردوگاه امام خمینی (ره)

منطقه حفاظت شده ورجین

رودخانه جاجرود

رودخانه افجه

رودخانه کُند

رودخانه لواسان

آبشار ناران

چنار کهنسال سربسته محله ناران

مجموعه پارکهای خلیج فارس

پارک جنگلی تلو

پارک جنگلی لتیان

پارک آزادگان

پارک مخابرات

محوطه فرهنگی - ورزشی - تفریحی شهدای لواسان شامل زمین چمن فوتبال، والیبال و غیره در جنوب شهرک پرواز

تپه سرخه

رشته کوه‌های هزار دره

کوه زینکوه

کوه بندک

قنات دکتر موتمنی در محله نجارکلا

قنات احمدخان در محله گلندوک

قنات محمدخان در منطقه (شهروا) محله نجارکلای پایین


 

جاذبه‌های طبیعی و گردشگری حومه شهر لواسان در بخش لواسانات

کوه‌های سر به فلک کشیده، دشت‌های نیمه هموار، باغستان‌ها، درختان کهنسال و رودخانه‌ها از جمله جاذبه‌های گردشگری بخش لواسانات است که تعدادشان بسیار زیاد است و اسامی تعدادی از آنها بشرح زیر است :

دشت لار یا همان پارک ملی لار : این دشت جزو بخش لواسانات استان تهران است و نباید با سد لار که در نردیکی این دشت واقع و جزو استان مازندران است اشتباه گرفته شود. این دشت خود شامل دو قسمت است (لار خشکه یا قُلقُلک (لار کوچک) در جنوب لار و نزدیک افجه و دشت مرغسر (لار بزرگ) به طول شصت کیلومتر و پهنای بین ۶ تا ۸ کیلومتر در شمال پهنه لار

دشت هویج در افجه

آبشار سفیداب

آبشار چرند افجه

آبشار دم اسبی برگ جهان

آبشار دوقلو برگ جهان

آبشار اشکسته کُند

چنار کهنسال سقاخانه افجه

چنار کهنسال انباج

ویلای ییلاقی (سلطنتی) سد لتیان

رودخانه لار

چشمه دوبرار (دو برادر)

تنگه یونزا

تنگه گرگ کُش

دشت گٌرچال نزدیک دشت هویج

دشت لت هومند

گردنه افجه بشم

گردنه گل سرداب

گردنه لواسان

گردنه پورزند

گردنه سریک سر

گردنه سور

گردنه میان رو

گردنه ورزآب

گردنه دُزَک

کوه کلی کاسکر

کوه کافر راه

کوه ملک چشمه

مزرعه سیال

مزرعه سرلو

قله ساکا

قله آتش کوه

کوه اسرچال

کوه ریزان

کوه پیرزن کُلُم یا پیرزن کُلون

کوه سیاه سرغار

کوه فیل زمین

کوه چهل بره

کوه گاو بینی

کوه سای (سیاه کوه)

کوه کاسونک

کوه دشته

کوه چهل بره

کوه کٌند

کوه مَرغ سر

کوه خورندان

کوه جاجرود

کوه آدمک

کوه مون

کوه بن ورده

کوه قبله

کوه میش چال

قله‌های پالون گردن

کوه کمردشت

کوه اسبی کالک

آسمان کوه

کوه زارع

لواسانکوه

کوه پهنک

کوه خلنو کوچک

کوه خلنو بزرگ (بخشی از این کوه)

قله‌های ورزاب

قله پرسون

قله آراکوه

کوه دورشک

کوه اسرچال

نرده کوه

کوه سیاه پلاس

کوه خاتون بارگاه

کوه خرسنگ شمالی

کوه اُشترگاه

کوه جانسِتون (جان سِتان)

کوه مهرچال

کوه یخچال

کوه یوردقیدر

کوه کبود

کوه کلون بستک

کوه‌های ورزاب

کوه لارک

پنه دره

دره سوتستون

دره گل سرداب

دره گیرینو

دره پُلَک

دره نسچاسر

دره لار

دره سیاه ریز

دره قوش خانه

دره گدار

معبر چیکک چیکک

تختی سلطان محمد

تخت کُندی

 

 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0